Stypendia
Stypendia

Stypendia

Sposobem na to, aby utrzymać się na studiach okazują się przede wszystkim rozmaite formy wsparcia studenckiego. Przykładem jest między innymi stypendium, a więc swego rodzaju wsparcie materialne, jakie uzyskiwane jest przez studenta w dwojakim wymiarze. Po pierwsze można mówić o stypendium socjalnym, jakie wydzielane jest dla osób pozostających bez stałego zatrudnienia, które mają stwierdzoną ciężką sytuację domową, po drugie od lat wydawane jest przez uczelnie wyższe i uniwersytety stypendium za szczególnie wybitne osiągnięcia w nauce.
Wystarczy dobrze się uczyć i zbierać dobre noty w indeksie a przełoży się to na regularne, całoroczne wypłacanie określonych kwot. To, jakie konkretnie sumy pieniężne będziemy otrzymywać za wyniki w nauce nie jest wiadome i odgórnie ustalane jednorazowo. Na każdej uczelni, w każdym roku i w zasadzie nawet na każdym semestrze obowiązują zupełnie inne przedziały pieniężne. Zazwyczaj sumy te wahają się w granicach od kilkuset do około tysiąca złotych, w zależności od kierunku, stopnia trudności w zdobywaniu wybitnych osiągnięć, wysokości średniej z całego semestru czy też roku akademickiego oraz rodzaju uczelni.