CV
CV

CV

Podstawowym dokumentem aplikacyjnym, bez którego nie ma sensu słać zgłoszenia na jakiekolwiek stanowisko pracy jest Curriculum Vitae czyli popularnie zwane CV. Jest to dokument, jaki jest niezbędny do tego, aby zaprezentować swoją osobę potencjalnemu pracodawcy. Warto zatem mieć świadomość, iż od umiejętnego sporządzenia owego dokumentu zależne jest zwłaszcza to, czy nasz szef popatrzy w ogóle na naszą kandydaturę i potraktuje nas przy procesie rekrutacji na tyle poważnie jako potencjalnego pracownika, iż postanowi zaprosić nas na rozmowę kwalifikacyjne, przepuszczając nas do kolejnego etapu rekrutacji.
CV musi być przygotowane w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami. W zasadzie nie istnieje jeden, konkretny i ściśle określony wzór, którego sztywno musimy się trzymać, ale chodzi o sam podział informacji i ich rodzaj. Po pierwsze zacznijmy od krótkiego wstępu – postawmy w pierwszym paragrafie na przedstawienie skrótowe własnej postaci. Piszmy tam dane osobowe takie jak imię i nazwisko, miejsce aktualnego zamieszkiwania, miejsce, w którym jesteśmy zameldowani, wiek, datę urodzenia, stan cywilny, adres do korespondencji i adres e-mail a także numer kontaktowy, najlepiej komórkowy.
Następny akapit powinien być poświęcony naszej edukacji. I uwaga w tej materii nie koncentrujemy się na szkole niżej niż średnia. Jeżeli mamy wyższe wykształcenie w zasadzie nawet nie jest istotne to czy mamy w CV uwzględnioną szkołę średnią. Równie dobrze możemy zrezygnować z tej pozycji, koncentrując się wyłącznie na foliowe obuwie ochronne uczelni wyższej. Piszemy jaka to szkoła wyższa, gdzie i na jakim kierunku oraz specjalizacji przyszło nam się edukować. Następnie wpiszmy też dokładne roczniki i uwzględnijmy podział na typ studiów – czy był to tok licencjacki czy może standardowe studia jednolite magisterskie.
Zaznaczmy także ewentualne studia podyplomowe. Następny punkt CV powinien obejmować doświadczenie i chyba to właśnie ta rubryka w naszym Curriculum Vitae uchodzi za zdecydowanie najważniejszą. Pamiętajmy, że to praktyka a nie teoria jest kluczem do znalezienia odpowiedniego zatrudnienia. W tym miejscu musimy poświęcić więcej uwagi na wypisanie informacji dotyczących naszego dotychczasowego zatrudnienia – wypiszmy po kolei, od tych najdawniejszych firm, z jakimi mieliśmy styczność przez ośrodki, z jakimi jesteśmy związani teraz czy do tej pory.
Weźmy pod uwagę krótki, śladowy opis co robiliśmy na poszczególnych stanowiskach oraz w jakim przedziale czasowym a także popatrzmy na to czy mamy sprecyzowane zajmowane stanowisko. Nie rozpisujmy się za bardzo, ale schematycznie jedynie podpiszmy w poszczególnych punktach co i kiedy robiliśmy oraz w jakim wymiarze. Ostatnia rubryka powinna obejmować nasze umiejętności dodatkowe czyli na przykład kategorię posiadanego prawa jazdy, znajomość języków obcych czy też zakres umiejętności obsługi komputera i poruszania się po sieci. Niekiedy na ostatniej pozycji w CV, już kończącej cały dokument aplikacyjny, ujmowane są na przykład informacje dotyczące hobby – co lubimy robić w wolnym czasie, czym się interesujemy itd.